TS. Nguyễn Hồng Quân
TS

 

TS. NGUYỄN HỒNG QUÂN

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 1991-1997: Học Bác sỹ đa khoa - Học viện Quân Y
- 2003-2005: Học thạc sỹ: cao học nội thần kinh 12 - Học viện Quân Y
- 2007-2011: Nghiên cứu sinh bộ môn Thần kinh - Viện NCKHYDLS 108

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1997-2002: Bác sỹ tuyến đơn
- 2002-2010: Bác sỹ viện 354-TCHC- BQP
- 2011-2013: Bác sỹ Trung tâm Đột quỵ- Bệnh viện TWQĐ 108
- 2013: Bác sỹ khoa Nội thần kinh - Bệnh viện TWQĐ 108
- 2014- Đến nay: Phó chủ nhiệm khoa Nội thần kinh- Viện TWQĐ 108, Giáo vụ bộ môn Thần kinh- Viện NCKHYD lâm sàng 108, Phó tổng thư ký, ủy viên ban chấp hành hội Đột quỵ Việt Nam

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 

- Tham gia viết trên 20 bài báo khoa học

Khám bệnh với bác sĩ Hà Nội ở Thanh Hoá - Trung tâm Y khoa Hà Nội 4.0 - Thầy thuốc giỏi - Công nghệ cao. Hotline: 098.345.4040