Khám bệnh với bác sĩ Hà Nội ở Thanh Hóa

Thứ Hai - Chủ nhật :

  • Sáng  : 7h00 - 11h30
  • Chiều : 13h30 - 17h
  • Ngoài giờ: 17h30 - 20h00

Ngày lễ: Nghỉ

Khám bệnh với bác sĩ Hà Nội ở Thanh Hoá - Trung tâm Y khoa Hà Nội 4.0 - Thầy thuốc giỏi - Công nghệ cao. Hotline: 098.345.4040